ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก สินค้ายาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Metadata Updated: Feb 06, 2023

ข้อมูลใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก สินค้ายาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: ไม่มีข้อมูล

ดาวน์โหลดทรัพยากร

XLSX 25.3 KB นำเข้าเมื่อ Nov 22, 2021 ดาวน์โหลด
PDF 280.4 KB นำเข้าเมื่อ Nov 22, 2021 ดาวน์โหลด
CSV 59.4 KB นำเข้าเมื่อ Nov 22, 2021 ดาวน์โหลด
JSON 70.5 KB นำเข้าเมื่อ Nov 22, 2021 ดาวน์โหลด
XML 272.9 KB นำเข้าเมื่อ Nov 22, 2021 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL https://opendata.excise.go.th/datasets/view/270
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/270

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Nov 22, 2021
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Feb 06, 2023

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล กุลพิมพ์ ตรีเพ็ชร์
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก kulphim@excise.go.th

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558