ใบขออนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตผลิตสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Metadata Updated: Feb 07, 2023

ใบขออนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตผลิตสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: EGA Open Government License (-)
ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สรอ.

ดาวน์โหลดทรัพยากร

XLSX 26.1 KB นำเข้าเมื่อ Nov 19, 2021 ดาวน์โหลด
PDF 261.6 KB นำเข้าเมื่อ Nov 19, 2021 ดาวน์โหลด
CSV 24.7 KB นำเข้าเมื่อ Nov 19, 2021 ดาวน์โหลด
JSON 70.9 KB นำเข้าเมื่อ Nov 19, 2021 ดาวน์โหลด
XML 94.3 KB นำเข้าเมื่อ Nov 19, 2021 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL https://opendata.excise.go.th/datasets/view/263
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/263

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Nov 19, 2021
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Feb 07, 2023

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล กุลพิมพ์ ตรีเพ็ชร์
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก kulphim@excise.go.th

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558