จำนวนผู้จดทะเบียนนำเข้าภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Metadata Updated: Jan 29, 2023

จำนวนผู้จดทะเบียนนำเข้าภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: EGA Open Government License (-)
ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สรอ.

ดาวน์โหลดทรัพยากร

XLS 76.5 KB นำเข้าเมื่อ Nov 16, 2021 ดาวน์โหลด
PDF 56.9 KB นำเข้าเมื่อ Nov 16, 2021 ดาวน์โหลด
CSV 963 Bytes นำเข้าเมื่อ Nov 16, 2021 ดาวน์โหลด
JSON 14.8 KB นำเข้าเมื่อ Nov 16, 2021 ดาวน์โหลด
XML 17.6 KB นำเข้าเมื่อ Nov 16, 2021 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL https://opendata.excise.go.th/datasets/view/258
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/258

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Nov 16, 2021
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Jan 29, 2023

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ทะเบียนสรรพสามิต
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล ผู้ดูแล ระบบ
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก admin@admin.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558