จำนวนผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ภาพรวมในประเทศ แยกรายสินค้า สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2564

Metadata Updated: Aug 19, 2022

จำนวนผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต ภาพรวมในประเทศ แยกรายสินค้า สำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (PDDL)
สัญญาอนุญาตนี้จะอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง นำเสนอ สร้าง ดัดแปลงได้โดยไม่มีข้อจำกัดและข้อยกเว้นใดๆ

ดาวน์โหลดทรัพยากร

PDF 316.1 KB นำเข้าเมื่อ Nov 10, 2021 ดาวน์โหลด
XLS 43.5 KB นำเข้าเมื่อ Nov 10, 2021 ดาวน์โหลด
CSV 1.1 KB นำเข้าเมื่อ Nov 10, 2021 ดาวน์โหลด
JSON 21.3 KB นำเข้าเมื่อ Nov 10, 2021 ดาวน์โหลด
XML 18.3 KB นำเข้าเมื่อ Nov 10, 2021 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL https://opendata.excise.go.th/datasets/view/246
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/246

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Nov 10, 2021
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Aug 19, 2022

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ทะเบียนสรรพสามิต
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล ผู้ดูแล ระบบ
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก admin@admin.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558