จำนวนผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต กรณีในประเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Metadata Updated: Sep 19, 2021

จำนวนผู้จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต กรณีในประเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: EGA Open Government License (-)
ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สรอ.

ดาวน์โหลดทรัพยากร

PDF 29.8 KB นำเข้าเมื่อ Oct 28, 2020 ดาวน์โหลด
XLSX 10.9 KB นำเข้าเมื่อ Oct 28, 2020 ดาวน์โหลด
CSV 257 Bytes นำเข้าเมื่อ Oct 28, 2020 ดาวน์โหลด
JSON 1.9 KB นำเข้าเมื่อ Oct 28, 2020 ดาวน์โหลด
XML 1.9 KB นำเข้าเมื่อ Oct 28, 2020 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL https://opendata.excise.go.th/datasets/view/222
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/222

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Oct 28, 2020
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Sep 19, 2021

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ทะเบียนสรรพสามิต
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล ผู้ดูแล ระบบ
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก admin@admin.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558