ข้อมูลจดทะเบียนกรณีนำเข้า (ภาค2) ปี พ.ศ. 2561

Metadata Updated: Jan 26, 2022

ข้อมูลจดทะเบียนกรณีนำเข้า (ภาค2) ปี พ.ศ. 2561

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: EGA Open Government License (-)
ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สรอ.

ดาวน์โหลดทรัพยากร

PDF 218.0 KB นำเข้าเมื่อ Mar 19, 2019 ดาวน์โหลด
XLSX 28.6 KB นำเข้าเมื่อ Mar 19, 2019 ดาวน์โหลด
CSV 1.2 KB นำเข้าเมื่อ Mar 19, 2019 ดาวน์โหลด
XML 186.0 KB นำเข้าเมื่อ Mar 19, 2019 ดาวน์โหลด
JSON 441.6 KB นำเข้าเมื่อ Mar 19, 2019 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL https://opendata.excise.go.th/datasets/view/177
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/177

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ May 15, 2018
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Jan 26, 2022

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ทะเบียนสรรพสามิต
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล ผู้ดูแล ระบบ
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก admin@admin.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558