ข้อมูลสินค้าเครื่องดื่ม ปี พ.ศ.2559

Metadata Updated: May 20, 2022

ข้อมูลสินค้าเครื่องดื่ม ปี พ.ศ.2559

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: EGA Open Government License (-)
ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สรอ.

URLs

Dataset URL http://opendata.excise.go.th/datasets/view/157
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/157

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Jan 26, 2016
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ May 20, 2022

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ทะเบียนสรรพสามิต
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Non-Public - ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล ผู้ดูแล ระบบ
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก admin@admin.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558