รายชื่อสถานบริการ สนามกอล์ฟ ปี พ.ศ. 2558

Metadata Updated: Aug 19, 2022

รายชื่อสถานบริการ สนามกอล์ฟ ปี พ.ศ. 2558

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: EGA Open Government License (-)
ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สรอ.

ดาวน์โหลดทรัพยากร

CSV 9.8 KB นำเข้าเมื่อ Aug 30, 2015 ดาวน์โหลด
RDF 65.3 KB นำเข้าเมื่อ Aug 30, 2015 ดาวน์โหลด
XLS 16.5 KB นำเข้าเมื่อ Aug 31, 2015 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL http://opendata.excise.go.th/datasets/view/156
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/156

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Jul 20, 2015
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Aug 19, 2022

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ทะเบียนสรรพสามิต
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล ผู้ดูแล ระบบ
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก admin@admin.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ #1
เป็นชุดข้อมูลที่ดีมากครับ ขอบคุณที่แบ่งปัน

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558