รายชื่อสถานบริการ สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ปี พ.ศ. 2559

Metadata Updated: Jan 18, 2022

รายชื่อสถานบริการ สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ปี พ.ศ. 2559

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: EGA Open Government License (-)
ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สรอ.

ดาวน์โหลดทรัพยากร

CSV 136.1 KB นำเข้าเมื่อ Aug 30, 2015 ดาวน์โหลด
RDF 610.2 KB นำเข้าเมื่อ Aug 30, 2015 ดาวน์โหลด
XLS 142.5 KB นำเข้าเมื่อ Aug 31, 2015 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL http://opendata.excise.go.th/datasets/view/153
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/153

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Jul 20, 2015
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Jan 18, 2022

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ทะเบียนสรรพสามิต
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล ผู้ดูแล ระบบ
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก admin@admin.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558