รายชื่อโรงอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม ปี พ.ศ. 2527-2555

Metadata Updated: Sep 25, 2022

รายชื่อโรงอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม ปี พ.ศ. 2527-2555

การเข้าถึงและสิทธ์ในการใช้ข้อมูล

License: EGA Open Government License (-)
ใบอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภาครัฐแบบเปิดของ สรอ.

ดาวน์โหลดทรัพยากร

CSV 1.0 MB นำเข้าเมื่อ Aug 30, 2015 ดาวน์โหลด
RDF 4.6 MB นำเข้าเมื่อ Aug 30, 2015 ดาวน์โหลด
XLS 1.0 MB นำเข้าเมื่อ Aug 31, 2015 ดาวน์โหลด

URLs

Dataset URL http://opendata.excise.go.th/datasets/view/125
SPARQL Endpoint https://opendata.excise.go.th/datasets/endpoint/125

วันที่

Metadata สร้างเมื่อวันที่ Jul 20, 2015
Metadata อัพเดทเมื่อวันที่ Sep 25, 2022

ข้อมูล Metadata

Data.json Metadata ดาวน์โหลด

Metadata เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลสถิติ
หมวดหมู่ข้อมูลสรรพสามิต ทะเบียนสรรพสามิต
ภาษาของชุดข้อมูล Th
ระดับของชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ Public - สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยงานเจ้าของชุดข้อมูล กรมสรรพสามิต
ชื่อผู้ติดต่อหลักสำหรับข้อมูล ผู้ดูแล ระบบ
อีเมลของผู้ติดต่อหลัก admin@admin.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อชุดข้อมูลนี้

เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558