พบ 3 ชุดข้อมูล ที่มี Tag "ผลิต" — หน้าที่ 1

ใบอนุญาตเพาะปลูก ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออกยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 281ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ใบอนุญาตเพาะปลูก ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออกยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF XLSX CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตผลิตสุรา ปีงบประมาณ 2564 87ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตผลิตสุรา ปีงบประมาณ 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 102ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

XLSX PDF CSV JSON XML


เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558