พบ 4 ชุดข้อมูล ที่มี Tag "ขาย" — หน้าที่ 1

ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 287ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF XLSX CSV JSON XML

ข้อมูลใบขออนุญาตขายสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ 2564 131ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบขออนุญาตขายสินค้าไพ่ ปีงบประมาณ 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 116ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตขายสุรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

XLSX PDF CSV JSON XML

ข้อมูลใบอนุญาตขายยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 90ผู้เข้าชม

กรมสรรพสามิต — ข้อมูลใบอนุญาตขายยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

CSV PDF CSV JSON XML


เริ่มให้บริการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558